Kancelaria Adwokacka Tomasz Gontarz

Adwokat

Tomasz Gontarz

t.gontarz@gontarz.com.pl

 

          Od urodzenia związany z Katowicami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie opracowuje rozprawę doktorską na temat umowy audytu. Prowadził wykłady na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Katedrze Informatyki Przemysłowej, z takich przedmitów jak „Elementy Prawa Gospodarczego”, „Ochrona Własności Intelektualnej”, „Ochrona Danych Osobowych”. Był wykładowcą studiów podyplomowych na kierunku Kryminalistyka – Przestępstwa Białych Kołnierzyków w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Od 2007 r. członek Izby Adwokackiej w Katowicach.