Kancelaria Adwokacka Tomasz Gontarz

Publikacje

M. Szymczak, T. Gontarz, Audyt informatyczny a obowiązek denuncjacji (ujawnienie przestępstwa w trakcie zewnętrznego audytu informatycznego), Przestępczość Teleinformatyczna, Szczytno 2013, s. 169-179.

 

T. Gontarz, K. Mączka, Techniczne i prawne aspekty bycia zapomnianym w sieci Internet („the right to be forgotten”), Internet w społeczeństwie informacyjnym. Nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 111-122.

 

M. Szymczak, T. Gontarz, A. Ludynia, Prawna dopuszczalność testów penetracyjnych w ramach zawieranych umów consultingowych, Przestępczość Teleinformatyczna, Szczytno 2015, s. 79-94.

 

M. Szymczak, T. Gontarz, A. Ludynia, Prawna dopuszczalność testów penetracyjnych i wykonywania czynności w ramach programów bug bounty po nowelizacji przepisów kodeksu karnego, Przestępczość Teleinformatyczna, Szczytno 2017, s. 153-164.